مجله پیام شادی با اخذ مجوز از دیماه 1381 فعالیت خود را با تیمی حرفه ای به صورت ماهنامه با گستره ی سراسری و شماره استاندارد بین المللی (      ISSN:1735-0395 ) آغاز کرد. بعد از چند سال به درخواست مخاطبان به صورت دوهفته نامه منتشرشد. این مجله در طول سال ها فعالیتش به صورت مستمر با محتوای فرهنگی – اجتماعی – خانواده – ورزشی – سینما – جدول و سرگرمی مورد توجه مخاطبان بود تا جایی که ویژه نامه های فصلی و نوروزی هم چاپ و منتشر شد.

در نهایت با گرایش مردم به شبکه های اجتماعی تصمیم گرفتیم نشریه پیام شادی را به پایگاه خبری تبدیل کنیم. بنابراین در تیرماه 1400 با کسب مجوز، پیام شادی تبدیل به پایگاه خبری شد و از بهمن ماه همان سال رسماً راه اندازی شد. 

آرشیو مجلات

مجلات پیام شادی